Quá trình công tác:

  • Bác sĩ Y học Cổ truyền Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  • BS Y học cổ truyền tại phòng khám đa khoa Chí Thanh