• Số năm kinh nghiệm: +30 năm
  • Quá trình công tác:
    • Nguyên phó khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang
    • Bác sỹ Chuyên khoa I Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh